E-mail: Monika.Pasternak@op.pl

Usługi Księgowe Monika Pasternak

Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej naszego
Biura Rachunkowego.


Mam nadzieję, że przedstawione tutaj informacje o naszej firmie, prowadzonej przez nas działalności oraz nasza oferta, spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Zapraszam!


Oferta

  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
  • Reprezentowanie klienta w urzędach
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
  • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnychWspieramy Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niepełnosprawnych "MOTYL"